Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

BeNiceOrLeaveNow
1138 56d4
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
BeNiceOrLeaveNow
Najszybszym sposobem unieszczęśliwienia się jest mieć tyle wolnego czasu, aby móc zastanawiać się, czy jest się szczęśliwym, czy też nie.
— George Bernard Shaw
Reposted fromdancingonmyown dancingonmyown
BeNiceOrLeaveNow
Ludzie zostali stworzeni do tego, by być kochani, a rzeczy do tego, aby być używane. Powodem, przez który na świecie panuje chaos, jest to, że rzeczy są kochane, a ludzie używani.
— "Zachwianie" Paweł Leśniak
Reposted fromdancingonmyown dancingonmyown
BeNiceOrLeaveNow
1389 c4d6
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
BeNiceOrLeaveNow
2202 ba8a
Reposted fromadamkrk adamkrk
BeNiceOrLeaveNow
2235 d276 500
Reposted fromkjuik kjuik
BeNiceOrLeaveNow
Nie mam po co wstawać z łóżka
Reposted fromaneth aneth
BeNiceOrLeaveNow
8829 a15c
Reposted frompiro piro
BeNiceOrLeaveNow
Reposted fromoll oll
BeNiceOrLeaveNow
BeNiceOrLeaveNow
Gdzie byłeś, gdy minęła przyszłość? Nie przegap kolejnej.
— LidiaPerfidia
Reposted fromtetrafarmakon tetrafarmakon
BeNiceOrLeaveNow
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromgdybam gdybam
BeNiceOrLeaveNow
3340 3f5e
Reposted fromgdybam gdybam
BeNiceOrLeaveNow
3470 0a17
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
BeNiceOrLeaveNow
3520 d28d
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
BeNiceOrLeaveNow
3984 ca45
BeNiceOrLeaveNow
BeNiceOrLeaveNow

Czasem, żeby zdarzyło się coś wspaniałego, potrzebujemy jedynie 20 sekund szalonej odwagi.

— lub mniej...
Reposted fromcarre carre viaJurysekTygrysek JurysekTygrysek
BeNiceOrLeaveNow

June 20 2015

BeNiceOrLeaveNow
8643 7ed9
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl